stress-less coaching

Er zijn een aantal dingen die ik vaak inzet/adviseer bij stress. Belangrijk is dat er eerst zicht is op de mate van stress, de consequenties en de eventuele risico’s. Daarna aandacht voor het beteugelen van de stress om het vervolgens om te buigen naar een gezonde situatie.
De keuze en volgorde uit onderstaande opties, is afhankelijk van urgentie, draagkracht, zelfregulering en de situatie waarin iemand zit.

stress-less coaching
 1. Intake met eerste indruk op urgentie, risico en mogelijkheden.
 2. Zicht op gezondheid door bezoek arts of uitgebreide sportkeuring
 3. Half uur per dag bewegen in buitenlucht; wandelen of fietsen
 4. Op orde krijgen van nachtrust, eventueel in combinatie met rust in het hoofd
 5. Inregelen loslaat-oefeningen voor mentale en emotionele rust
 6. Bijschakelen osteopaat die fysieke stress opspoort en waar mogelijk reduceert
 7. Inregelen bewegingsoefeningen om fysiek fit en sterk te worden
 8. Focus op eten en drinken; stress kost en herstel vraagt om voeding en vocht
 9. Inventarisatie stressoren en energiebronnen en hier balans in brengen
 10. Gedragspatronen en gewoonten in lijn brengen met gezond gedrag
 11. Stressbronnen, blokkades en hun triggers behandelen
 12. Identiteit en kracht opbouwen op persoonlijkheidsniveau
 13. Ambitie en doelen in lijn brengen met eigen koers en draagkracht

Reacties zijn gesloten.