koers & keuzes

Om optimaal te kunnen functioneren is het van belang dat de persoon aansluit bij een functie en bij een organisatie. Coaching kan ingezet worden om hierover helderheid te krijgen en de bijpassende acties vorm te geven

Zo kunnen mensen geholpen en gestimuleerd worden om weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van hun eigen carrière. Tijdens dit traject wordt nader ingegaan op de eigen talenten, waar iemands ambitie ligt en hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden.

Richtinggevende vragen voor de gesprekken:

  • Wat zijn mijn talenten?
  • Wat wil ik?
  • Doe ik wat ik kan en kan ik wat ik doe?
  • Wat kan ik doen om mijn ambitie te verwezenlijken?
  • Hoe verhoud ik mij tot de arbeidsmarkt?

Studiekeuze komt ook geregeld voor. Een misstap wordt harder bestraft dan voorheen terwijl de keuze overweldigend en ondoorzichtig lijkt. Gestimuleerd en mogelijk gemaakt door de ouders ga ik in gesprek met potentiële studenten, zij hebben meestal al een eerdere studiekeuze gemaakt die niet heeft gebracht wat ze er van hoopten.

Mijn achtergrond als docent aan de universiteit (faculteit bedrijfskunde) en aan het HBO (bedrijfskunde) combineer ik met met ervaring met recruitment en loopbaancoaching.

Reacties zijn gesloten.